viernes, 3 de octubre de 2014Imagen JPEG
VIII Jornades d'Educació Infantil.
Novembre 2014
LA FORMACIÓ PERMANENT,UN AVANTATGE, UNA NECESSITAT.


En aquesta època en la qual el canvi és una de les poques constants, en la qual és imprescindible l'aprenentatge durant tota la vida, la professió de docent es converteix en pemanent actualització. Amb la formació del professorat esteim capacitant avui a tots els qui demà hauran d'educar pel futur dels seus alumnes i augmentant el grau de qualitat de l'ensenyament dins les nostres aules. Aquest blog està dissenyat per publicar temes d'interès relacionats amb tot el que tengui a veure amb la formació del professorat, eina fonamental per estar al dia en la nostra feina i contribuir a la millora de l'educació i formació dels nostres alumnes. 

 Les vostres aportacions, suggeriments  i colaboracions relacionades amb  la nostra formació permanent seran sempre benvingudes i les podeu fer arribar a través del correu 

 cantonio@cepdemenorca.cat

Enriquirem aquestes pàgines amb aportacions que reflecteixin la pluralitat social , lingüística i cultural de la nostra societat i ens aportin eines que permetin als docents posar en pràctica els seus coneixements, destreses i actituds que els ajudin a ser  professors competents capaços de  poder aportar solucions a les situacions reals que es presenten dins les aules i fomentar l'aprenentatge actiu i participatiu  dels alumnes.

 


No hay comentarios: